təsəvvür etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: təsəvvür etmək

Mənalar :

  1. Xəyala gətirmək, xəyalən göz qabağına gətirmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən təsəvvür etmişdim təsəvvür etdim təsəvvür edirəm təsəvvür edəcəyəm təsəvvür edərəm təsəvvür edim təsəvvür edəm təsəvvür etməliyəm təsəvvür edəsiyəm təsəvvür etsəm Adlıq təsəvvür etmək
Sən təsəvvür etmişdin təsəvvür etdin təsəvvür edirsən təsəvvür edəcəksən təsəvvür edərsən təsəvvür et təsəvvür edəsən təsəvvür etməlisən təsəvvür edəsisən təsəvvür etsən Yiyəlik təsəvvür etməyin
O təsəvvür etmişdi təsəvvür etdi təsəvvür edir təsəvvür edəcək təsəvvür edər təsəvvür etsin təsəvvür edə təsəvvür etməlidir təsəvvür edəsidir təsəvvür etsə Yönlük təsəvvür etməyə
Biz təsəvvür etmişdik təsəvvür etdik təsəvvür edirik təsəvvür edəcəyik təsəvvür edərik təsəvvür edək təsəvvür edək təsəvvür etməliyik təsəvvür edəsiyik təsəvvür etsək Təsirlik təsəvvür etməyi
Siz təsəvvür etmişdiniz təsəvvür etdiniz təsəvvür edirsiniz təsəvvür edəcəksiniz təsəvvür edərsiniz təsəvvür edəsiniz təsəvvür edəsiniz təsəvvür etməlisiniz təsəvvür edəsisiniz təsəvvür etsəniz Yerlik təsəvvür etməkdə
Onlar təsəvvür etmişdilər təsəvvür etdilər təsəvvür edirlər təsəvvür edəcəklər təsəvvür edərlər təsəvvür etsinlər təsəvvür edələr təsəvvür etməlidirlər təsəvvür edəsidirlər təsəvvür etsələr Çıxışlıq təsəvvür etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]