tikmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: tikmək [1]

Mənalar :

  1. Daşdan, kərpicdən, taxtadan və s.-dən bina, divar və s. ucaltmaq, qurmaq.
  2. Düzəltmək, qurmaq, hazırlamaq (yuva). .

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: tikmək [2]
  1. Tikmə işi görmək, tikişlə məşğul olmaq.
  2. Parçanın, dərinin və s.-nin kənarlarını iynə-sapla bir-birinə calayaraq paltar, ayaqqabı və s. hazırlamaq. Kostyum tikmək.
  3. Parça və s. üzərində rəngbərəng saplarla həndəsi və ya nəbati naxışlar, şəkillər toxumaq.
  4. Cərrahiyyə əməliyyatında: toxumaları iynə-sapla birləşdirmək, bitişdirmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən tikmişdim tikdim tikirəm tikəcəyəm tikərəm tikim tikəm tikməliyəm tikəsiyəm tiksəm Adlıq tikmək
Sən tikmişdin tikdin tikirsən tikəcəksən tikərsən tik tikəsən tikməlisən tikəsisən tiksən Yiyəlik tikməyin
O tikmişdi tikdi tikir tikəcək tikər tiksin tikə tikməlidir tikəsidir tiksə Yönlük tikməyə
Biz tikmişdik tikdik tikirik tikəcəyik tikərik tikək tikək tikməliyik tikəsiyik tiksək Təsirlik tikməyi
Siz tikmişdiniz tikdiniz tikirsiniz tikəcəksiniz tikərsiniz tikəsiniz tikəsiniz tikməlisiniz tikəsisiniz tiksəniz Yerlik tikməkdə
Onlar tikmişdilər tikdilər tikirlər tikəcəklər tikərlər tiksinlər tikələr tikməlidirlər tikəsidirlər tiksələr Çıxışlıq tikməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]