tutmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: tutmaq

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən tutmuşdum tutdum tuturam tutacağam tutaram tutum tutam tutmalıyam tutasıyam tutsam Adlıq tutmaq
Sən tutmuşdun tutdun tutursan tutacaqsan tutarsan tut tutasan tutmalısan tutasısan tutsan Yiyəlik tutmağın
O tutmuşdu tutdu tutur tutacaq tutar tutsun tuta tutmalıdır tutasıdır tutsa Yönlük tutmağa
Biz tutmuşduq tutduq tuturuq tutacağıq tutarıq tutaq tutaq tutmalıyıq tutasıyıq tutsaq Təsirlik tutmağı
Siz tutmuşdunuz tutdunuz tutursunuz tutacaqsınız tutarsınız tutasınız tutasınız tutmalısınız tutasısınız tutsanız Yerlik tutmaqda
Onlar tutmuşdular tutdular tuturlar tutacaqlar tutarlar tutsunlar tutalar tutmalıdırlar tutasıdır tutsalar Çıxışlıq tutmaqdan


Mənalar :

 1. Əli və ya əlləri ilə biş şeydən yapışmaq.// O əlində qələm tutmuşdu.
 2. Hədəfə dəymək, toxunmaq. //Zərbə çiynimdən tutdu.
 3. Diri-diri ələ keçirmək .// ovlamaq, həbs etmək, yaxalamaq.
 4. İşğal etmək, zorla bir yeri almaq. // Döyüşçülər şəhəri tutdu.
 5. Sirayət etmək yoluxmaq. // Xəstəlik tutdu.
 6. Qapmaq, dişləmək // İt uşağı tutdu.
 7. Göyərmək // Şitillər tutdu.
 8. Yaxşı göstərmək, yaraşmaq // Bu paltar səni tutmur.
 9. Müəyyən şərtlərlə bir işə qəbul etmək. // Dayə tutmaq.
 10. Kirələmək, müvəqqəti istifadə etmək // Ev tutmaq.
 11. Uyğun gəlmək // Mənimki səninlə tutmaz.
 12. Toxunmaq, bərk təsir etmək // Söz onu tutdu.
 13. Bir sıra isimlərdən sonra gələrək mürəkkəb fel və müxtəlif ifadələr düzəldilir.
 • tutmaq (təsdiq forması)
 • tutmamaq (inkar forması)

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

Feil tutmaq (crh)- azərbaycanca:tutmaq (crh)