vurmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • azərbaycanca: vurmaq
 • Heca: vur-maq

Mənalar :

 1. Əli ilə və ya əldə tutulan bir şeylə çırpmaq, zərbə endirmək.
 2. Bir şeylə toxundurmaq.
 3. Çalmaq, çaxmaq, qaxmaq, soxmaq.
 4. Güllə ilə vurub öldürmək.
 5. Atəşə tutmaq, topa tutmaq, gülləyə basmaq.
 6. Bir şeyi sərrast atıb hədəfə toxundurmaq, dəydirmək.
 7. Dayamaq, dirəmək, qoymaq, söykətmək.
 8. Taxmaq, keçirmək, bağlamaq.
 9. Yükləmək, yığmaq, çatmaq, doldurmaq.
 10. Taqqıldatmaq, döymək.
 11. Xarab etmək, məhv etmək, zədələmək, zərər vermək.
 12. məc. Bərk təsir etmək
 13. məc. dan. İçmək (yalnız spirtli içki haqqında).
 14. dan. Oğurlamaq, çırpışdırmaq, çalmaq.
 15. Sürtmək, çəkmək, yaxmaq.
 16. Yapışdırmaq, asmaq.
 17. Yıxmaq, çırpmaq.
 18. riyaz. Artırmaq, zərb etmək.
 19. “Özünü” sözü ilə – yalandan göstərmək, oxşatmaq. Özünü dəliliyə, bilməməzliyə, xəstəliyə vurmaq.
 20. “Özünü”, “özlərini”, “özümüzü” sözləri ilə – soxulmaq, girmək, bir şeyin içərisinə atılmaq, dalmaq, cummaq, yönəlmək, üz tutmaq.
 21. Sancmaq, çalmaq.
 22. Calamaq, aşılamaq.
 23. Kəsmək, kəsib gödəltmək.
 24. t-siz. Döyünmək, atmaq, işləmək. / Nəbzi vurmaq.
 25. t-siz. Atmaq, fışqırmaq. / Fontan vurmaq.
 26. . Xüsusi cihaz və s. vasitəsilə yeritmək (maye, hava, qaz və s.). / Nasosla su vurmaq.
 27. Bir sıra isimlərin yanına gətirilərək, ismin ifadə etdiyi məna ilə əlaqədar mürəkkəb feillər və müxtəlif ifadələr düzəldilir; məs.: dövrə vurmaq, zərər vurmaq, dəm vurmaq, əl vurmaq.
 28. “Vurdu” şəklində – birdən, gözlənilmədən.
 29. “Vurub” şəklində – çox-çox geridə buraxıb, ötüb, aşıb.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən vurmuşdum vurdum vururam vuracağam vuraram vurum vuram vurmalıyam vurasıyam vursam Adlıq vurmaq
Sən vurmuşdun vurdun vurursan vuracaqsan vurarsan vur vurasan vurmalısan vurasısan vursan Yiyəlik vurmağın
O vurmuşdu vurdu vurur vuracaq vurar vursun vura vurmalıdır vurasıdır vursa Yönlük vurmağa
Biz vurmuşduq vurduq vururuq vuracağıq vurarıq vuraq vuraq vurmalıyıq vurasıyıq vursaq Təsirlik vurmağı
Siz vurmuşdunuz vurdunuz vurursunuz vuracaqsınız vurarsınız vurasınız vurasınız vurmalısınız vurasısınız vursanız Yerlik vurmaqda
Onlar vurmuşdular vurdular vururlar vuracaqlar vurarlar vursunlar vuralar vurmalıdırlar vurasıdır vursalar Çıxışlıq vurmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]