xəbərdar etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: xəbərdar etmək

Mənalar :

  1. Məlumat vermək, əhvalatı bildirmək, çatdırmaq, agah etmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən xəbərdar etmişdim xəbərdar etdim xəbərdar edirəm xəbərdar edəcəyəm xəbərdar edərəm xəbərdar edim xəbərdar edəm xəbərdar etməliyəm xəbərdar edəsiyəm xəbərdar etsəm Adlıq xəbərdar etmək
Sən xəbərdar etmişdin xəbərdar etdin xəbərdar edirsən xəbərdar edəcəksən xəbərdar edərsən xəbərdar et xəbərdar edəsən xəbərdar etməlisən xəbərdar edəsisən xəbərdar etsən Yiyəlik xəbərdar etməyin
O xəbərdar etmişdi xəbərdar etdi xəbərdar edir xəbərdar edəcək xəbərdar edər xəbərdar etsin xəbərdar edə xəbərdar etməlidir xəbərdar edəsidir xəbərdar etsə Yönlük xəbərdar etməyə
Biz xəbərdar etmişdik xəbərdar etdik xəbərdar edirik xəbərdar edəcəyik xəbərdar edərik xəbərdar edək xəbərdar edək xəbərdar etməliyik xəbərdar edəsiyik xəbərdar etsək Təsirlik xəbərdar etməyi
Siz xəbərdar etmişdiniz xəbərdar etdiniz xəbərdar edirsiniz xəbərdar edəcəksiniz xəbərdar edərsiniz xəbərdar edəsiniz xəbərdar edəsiniz xəbərdar etməlisiniz xəbərdar edəsisiniz xəbərdar etsəniz Yerlik xəbərdar etməkdə
Onlar xəbərdar etmişdilər xəbərdar etdilər xəbərdar edirlər xəbərdar edəcəklər xəbərdar edərlər xəbərdar etsinlər xəbərdar edələr xəbərdar etməlidirlər xəbərdar edəsidirlər xəbərdar etsələr Çıxışlıq xəbərdar etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]