xəstələnmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: xəstələnmək

  • Əski əlifba: خستلنمک
  • Heca: xəs-tə-lən-mək
  • Tələffüz:
  • BFƏ:

Mənalar :

  1. Azarlamaq, bir xəstəliyə tutulmaq. آزارلاماق، بير خسته ليگه توتولماق
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən xəstələnmişdim xəstələndim xəstələnirəm xəstələnəcəyəm xəstələnərəm xəstələnim xəstələnəm xəstələnməliyəm xəstələnəsiyəm xəstələnsəm Adlıq xəstələnmək
Sən xəstələnmişdin xəstələndin xəstələnirsən xəstələnəcəksən xəstələnərsən xəstələn xəstələnəsən xəstələnməlisən xəstələnəsisən xəstələnsən Yiyəlik xəstələnməyin
O xəstələnmişdi xəstələndi xəstələnir xəstələnəcək xəstələnər xəstələnsin xəstələnə xəstələnməlidir xəstələnəsidir xəstələnsə Yönlük xəstələnməyə
Biz xəstələnmişdik xəstələndik xəstələnirik xəstələnəcəyik xəstələnərik xəstələnək xəstələnək xəstələnməliyik xəstələnəsiyik xəstələnsək Təsirlik xəstələnməyi
Siz xəstələnmişdiniz xəstələndiniz xəstələnirsiniz xəstələnəcəksiniz xəstələnərsiniz xəstələnəsiniz xəstələnəsiniz xəstələnməlisiniz xəstələnəsisiniz xəstələnsəniz Yerlik xəstələnməkdə
Onlar xəstələnmişdilər xəstələndilər xəstələnirlər xəstələnəcəklər xəstələnərlər xəstələnsinlər xəstələnələr xəstələnməlidirlər xəstələnəsidirlər xəstələnsələr Çıxışlıq xəstələnməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]