yığmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: yığmaq

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yığmışdım yığdım yığıram yığacağam yığaram yığım yığam yığmalıyam yığasıyam yığsam Adlıq yığmaq
Sən yığmışdın yığdın yığırsan yığacaqsan yığarsan yığ yığasan yığmalısan yığasısan yığsan Yiyəlik yığmağın
O yığmışdı yığdı yığır yığacaq yığar yığsın yığa yığmalıdır yığasıdır yığsa Yönlük yığmağa
Biz yığmışdıq yığdıq yığırıq yığacağıq yığarıq yığaq yığaq yığmalıyıq yığasıyıq yığsaq Təsirlik yığmağı
Siz yığmışdınız yığdınız yığırsınız yığacaqsınız yığarsınız yığasınız yığasınız yığmalısınız yığasısınız yığsanız Yerlik yığmaqda
Onlar yığmışdılar yığdılar yığırlar yığacaqlar yığarlar yığsınlar yığalar yığmalıdırlar yığasıdır yığsalar Çıxışlıq yığmaqdan


Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20140813050805/http://azerdict.com/izahli-luget/y%C4%B1%C4%9Fmaq

  1. Bir yerə toplamaq, cəm etmək. Adamları bir yerə yığmaq. İşçiləri yığıb söhbət aparmaq. – Aslan paşa car çəkdirib bütün camaatı meydana yığmışdı. “Koroğlu”. // Müxtəlif şəxslərdən almaq, toplamaq. Üzvlük haqqı yığmaq. Vergi yığmaq. Məlumat yığmaq. Divar qəzeti üçün məqalə yığmaq. – Qazı cənabları məktəb açmaq üçün bir gündə əlli çuval buğda “zəkat” yığdı. C.Məmmədquluzadə. Qaraçı qavalını açıb, pul yığır. Ü.Hacıbəyov. Fikirləşdim ki, bəlkə adama bir az pul yığıb verək. M.Hüseyn. // Qənaət edərək, dala ataraq yavaş-yavaş toplamaq, ehtiyat görmək. Ehtiyat yığmaq. Pul yığmaq.
  2. Yetişmiş məhsulu, meyvəni toplamaq. Taxılı yığmaq. Pambığı yığıb qurtarmaq. Bağın məhsulunu yığmaq. // Bir şey toplamaqla, dərməklə məşğul olmaq. Çiyələk yığmaq. Başaq yığmaq. Dərman otları yığmaq. – Atası Mahmudalı kişi sədrlik eləyəndə, Şamama: – Atama kömək edirəm, – deyə həvəslə pambıq yığırdı. Ə.Əbülhəsən.
  3. Yığışdırmaq, götürmək. Yorğan-döşəyi yığmaq. Xalçaları yığıb naftalinləmək. – Arvad ikinci gün nahar vaxtı stolun üstündən yanları göy haşiyəli kətan örtüyü yığmaq istəmişdi. Ə.Sadıq.
  4. Qalaq-qalaq, topa-topa düzmək, qoymaq. Taya yığmaq. Odunu anbara yığmaq. Kitabları şkafa yığmaq. Şeyləri bir yeşiyə yığmaq. // Ümumiyyətlə, qoymaq, düzəltmək. Gülərlə Yaşar böyük tasın içində göyərti yuyub boşqablara yığırdılar. M.İbrahimov.
  5. Quraşdırmaq, ayrı-ayrı hissələrini birləşdirib tam şəklə salmaq. Mexanizmi söküb yığmaq.
  6. Yavaş-yavaş, hissə-hissə toplamaq, kolleksiya düzəltmək. Marka yığmaq. Nadir şeylər yığmaq. Qədim kitablar yığmaq.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]