yıxmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: yıxmaq

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yıxmışdım yıxdım yıxıram yıxacağam yıxaram yıxım yıxam yıxmalıyam yıxasıyam yıxsam Adlıq yıxmaq
Sən yıxmışdın yıxdın yıxırsan yıxacaqsan yıxarsan yıx yıxasan yıxmalısan yıxasısan yıxsan Yiyəlik yıxmağın
O yıxmışdı yıxdı yıxır yıxacaq yıxar yıxsın yıxa yıxmalıdır yıxasıdır yıxsa Yönlük yıxmağa
Biz yıxmışdıq yıxdıq yıxırıq yıxacağıq yıxarıq yıxaq yıxaq yıxmalıyıq yıxasıyıq yıxsaq Təsirlik yıxmağı
Siz yıxmışdınız yıxdınız yıxırsınız yıxacaqsınız yıxarsınız yıxasınız yıxasınız yıxmalısınız yıxasısınız yıxsanız Yerlik yıxmaqda
Onlar yıxmışdılar yıxdılar yıxırlar yıxacaqlar yıxarlar yıxsınlar yıxalar yıxmalıdırlar yıxasıdır yıxsalar Çıxışlıq yıxmaqdan


Mənalar :

  1. İtələyib, vurub yaxud bərk toxunub yerə salmaq, aşırmaq.
  2. Yanı üstə qoymaq.
  3. Uçurmaq, dağıtmaq.
  4. Guləşməkdə: məğlub etmək.
  5. Atmaq, həvalə etmək, yükləmək.
  6. Məcazi məna: devirmək, zorla hakimiyyəti əlindən almaq.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]