Məzmuna keç

əşya

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

İsim Tək Cəm
Adlıq halı əşya əşyalar
Yiyəlik halı əşyanın əşyaların
Yönlük halı əşyaya əşyalara
Təsirlik halı əşyanı əşyaları
Yerlik halı əşyada əşyalarda
Çıxışlıq halı əşyadan əşyalardan
  • azərbaycanca: əşya

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20140820093855/http://azerdict.com/izahli-luget/%C9%99%C5%9Fya

    1. [ər. “şey” söz. cəmi] Şeylər. Ev əşyası. – Nişandan toya qədər qız evi qıza veriləsi cehiz əşyasını tədarük etməklə məşğul olur. R.Əfəndiyev. Məsmənin otağı ev əşyasından tamamilə boş imiş. S.Hüseyn. Səttarxan Tehrana köçdükdə ev əşyasını aparmamışdı. M.S.Ordubadi. [Qadir] bütün süslü-bəzəkli əşyasını bir boğçaya bağladı və hamamçıya tapşırdı. H.Sarabski.
    2. (Fəlsəfə) Hiss orqanları tərəfindən qavranılan hər hansı bir konkret maddi hadisə, şey, obyekt. Əşya ilə onu ifadə edən söz arasında əlaqə. – [Divanə:] Məncə həm mahiyyəti-əşya bütün; Başqa rəng almaqdadır guya bu gün. H.Cavid. ◊ Əşyayi-dəlil hüq. – müttəhimin günahkar olub-olmadığını sübut edən hər hansı bir şey, maddi sübut. Məhkəməyə əşyayidəlil təqdim etmək.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]