atom

Wiktionary saytından
Helium atomunun sadələşdirilmiş modeli: İki protondan (qırmızı) və iki neytrondan (yaşıl) ibarət bir nüvə ətrafında fırlanan iki elektron (sarı).

[redaktə]

  • azərbaycanca: atom
İsim Tək Cəm
Adlıq halı atom atomlar
Yiyəlik halı atomun atomların
Yönlük halı atoma atomlara
Təsirlik halı atomu atomları
Yerlik halı atomda atomlarda
Çıxışlıq halı atomdan atomlardan

İsim[redaktə]

Mənalar :

  1. Atom (yunanca ἄτομος ὕλη átomos (hýle) „bölünə bilməyən materiya“) materiyanın kimyəvi bölünə bilməyən ən kiçik zərrəciyidir.

Omonimlər[redaktə]

Sinonimlər[redaktə]

zərrə

Antonimlər[redaktə]

[redaktə]

  • türkcə: atom

İsim[redaktə]

Mənalar :

  1. Atom (yunanca ἄτομος ὕλη átomos (hýle) „bölünə bilməyən materiya“) materiyanın kimyəvi bölünə bilməyən ən kiçik zərrəciyidir.

Tərcümələr[redaktə]

Türk dillərində[redaktə]