dəyişdirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dəyişdirmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dəyişdirmişdim dəyişdirdim dəyişdirirəm dəyişdirəcəyəm dəyişdirərəm dəyişdirim dəyişdirəm dəyişdirməliyəm dəyişdirəsiyəm dəyişdirsəm Adlıq dəyişdirmək
Sən dəyişdirmişdin dəyişdirdin dəyişdirirsən dəyişdirəcəksən dəyişdirərsən dəyişdir dəyişdirəsən dəyişdirməlisən dəyişdirəsisən dəyişdirsən Yiyəlik dəyişdirməyin
O dəyişdirmişdi dəyişdirdi dəyişdirir dəyişdirəcək dəyişdirər dəyişdirsin dəyişdirə dəyişdirməlidir dəyişdirəsidir dəyişdirsə Yönlük dəyişdirməyə
Biz dəyişdirmişdik dəyişdirdik dəyişdiririk dəyişdirəcəyik dəyişdirərik dəyişdirək dəyişdirək dəyişdirməliyik dəyişdirəsiyik dəyişdirsək Təsirlik dəyişdirməyi
Siz dəyişdirmişdiniz dəyişdirdiniz dəyişdirirsiniz dəyişdirəcəksiniz dəyişdirərsiniz dəyişdirəsiniz dəyişdirəsiniz dəyişdirməlisiniz dəyişdirəsisiniz dəyişdirsəniz Yerlik dəyişdirməkdə
Onlar dəyişdirmişdilər dəyişdirdilər dəyişdirirlər dəyişdirəcəklər dəyişdirərlər dəyişdirsinlər dəyişdirələr dəyişdirməlidirlər dəyişdirəsidirlər dəyişdirsələr Çıxışlıq dəyişdirməkdən


Mənalar :

  1. Bir şeyi verib əvəzində başqa bir şey almaq, mübadilə etmək.
  2. Bir şeyi başqası ilə əvəz etmək, təzələmək.
  3. Bir işdən başqasına keçmək.
  4. Başqa hala (şəklə) salmaq.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]