dəyişmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dəyişmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dəyişmişdim dəyişdim dəyişirəm dəyişəcəyəm dəyişərəm dəyişim dəyişəm dəyişməliyəm dəyişəsiyəm dəyişsəm Adlıq dəyişmək
Sən dəyişmişdin dəyişdin dəyişirsən dəyişəcəksən dəyişərsən dəyiş dəyişəsən dəyişməlisən dəyişəsisən dəyişsən Yiyəlik dəyişməyin
O dəyişmişdi dəyişdi dəyişir dəyişəcək dəyişər dəyişsin dəyişə dəyişməlidir dəyişəsidir dəyişsə Yönlük dəyişməyə
Biz dəyişmişdik dəyişdik dəyişirik dəyişəcəyik dəyişərik dəyişək dəyişək dəyişməliyik dəyişəsiyik dəyişsək Təsirlik dəyişməyi
Siz dəyişmişdiniz dəyişdiniz dəyişirsiniz dəyişəcəksiniz dəyişərsiniz dəyişəsiniz dəyişəsiniz dəyişməlisiniz dəyişəsisiniz dəyişsəniz Yerlik dəyişməkdə
Onlar dəyişmişdilər dəyişdilər dəyişirlər dəyişəcəklər dəyişərlər dəyişsinlər dəyişələr dəyişməlidirlər dəyişəsidirlər dəyişsələr Çıxışlıq dəyişməkdən


Mənalar :

  1. Bir şeyi verib əvəzində başqa bir şey almaq, mübadilə etmək.
  2. Başqa şəklə və ya hala düşmək, başqa cür olmaq.
  3. Birini buraxıb o birinə keçmək: işini dəyişmək, vəzifəsini dəyişmək.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]