dil

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

[1] dil
İsim Tək Cəm
Adlıq halı dil dillər
Yiyəlik halı dilin dillərin
Yönlük halı dilə dillərə
Təsirlik halı dili dilləri
Yerlik halı dildə dillərdə
Çıxışlıq halı dildən dillərdən
 • azərbaycanca: dil

Mənalar :

 1. (Anatomiya). İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə əlavə olaraq danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan.
 2. Ünsiyyət vasitəsi
 3. (Coğrafiya). Dənizin, içəriyə doğru uzanmış quru hissəsi
 4. (Musiqi). Müxtəlif alətlərdə səs çıxarmaq üçün uzanan əksərən oynaq hissəsi.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

[redaktə]

İsim[redaktə]

[1] dil
İsim Tək Cəm
Adlıq halı dil diller
Təsirlik halı dili dilleri
Yönlük halı dile dillere
Yerlik halı dilde dillerde
Çıxışlıq halı dilden dillerden
Yiyəlik halı dilin dillerin
 • türkcə: dil

Mənalar :

 1. (Anatomiya). İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə əlavə olaraq danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan.
 2. Ünsiyyət vasitəsi
 3. (Coğrafiya). Dənizin, içəriyə doğru uzanmış quru hissəsi
 4. (Musiqi). Müxtəlif alətlərdə səs çıxarmaq üçün uzanan əksərən oynaq hissəsi.
 • azərbaycanca: dil

[redaktə]

İsim[redaktə]

 • türkməncə: dil

Mənalar :

 1. (Anatomiya). İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə əlavə olaraq danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan.
 2. Ünsiyyət vasitəsi
 3. (Coğrafiya). Dənizin, içəriyə doğru uzanmış quru hissəsi
 4. (Musiqi). Müxtəlif alətlərdə səs çıxarmaq üçün uzanan əksərən oynaq hissəsi.
 • azərbaycanca: dil

[redaktə]

İsim[redaktə]

 • qaqauzca: dil

Mənalar :

 1. (Anatomiya). İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə əlavə olaraq danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan.
 2. Ünsiyyət vasitəsi
 3. (Coğrafiya). Dənizin, içəriyə doğru uzanmış quru hissəsi
 4. (Musiqi). Müxtəlif alətlərdə səs çıxarmaq üçün uzanan əksərən oynaq hissəsi.
 • azərbaycanca: dil

[redaktə]

İsim[redaktə]

kürdcə:dil (ku)

 1. (Anatomiya). Qan paylayan orqan, qəlb

kürdcə:dil (ku)- azərbaycanca:ürək (ku),qəlb (ku),könül (ku)