fikirləşmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

Mənalar :

  1. Bir şey və ya iş haqqında düşünmək, götür-qoy etmək
  2. Düşünmək, bir şeyə hazırlaşmaq
  3. Qayğısına qalmaq, yaddan çıxarmamaq
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən fikirləşmişdim fikirləşdim fikirləşirəm fikirləşəcəyəm fikirləşərəm fikirləşim fikirləşəm fikirləşməliyəm fikirləşəsiyəm fikirləşsəm Adlıq fikirləşmək
Sən fikirləşmişdin fikirləşdin fikirləşirsən fikirləşəcəksən fikirləşərsən fikirləş fikirləşəsən fikirləşməlisən fikirləşəsisən fikirləşsən Yiyəlik fikirləşməyin
O fikirləşmişdi fikirləşdi fikirləşir fikirləşəcək fikirləşər fikirləşsin fikirləşə fikirləşməlidir fikirləşəsidir fikirləşsə Yönlük fikirləşməyə
Biz fikirləşmişdik fikirləşdik fikirləşirik fikirləşəcəyik fikirləşərik fikirləşək fikirləşək fikirləşməliyik fikirləşəsiyik fikirləşsək Təsirlik fikirləşməyi
Siz fikirləşmişdiniz fikirləşdiniz fikirləşirsiniz fikirləşəcəksiniz fikirləşərsiniz fikirləşəsiniz fikirləşəsiniz fikirləşməlisiniz fikirləşəsisiniz fikirləşsəniz Yerlik fikirləşməkdə
Onlar fikirləşmişdilər fikirləşdilər fikirləşirlər fikirləşəcəklər fikirləşərlər fikirləşsinlər fikirləşələr fikirləşməlidirlər fikirləşəsidirlər fikirləşsələr Çıxışlıq fikirləşməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]