keçid

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

İsim Tək Cəm
Adlıq halı keçid keçidlər
Yiyəlik halı keçidin keçidlərin
Yönlük halı keçidə keçidlərə
Təsirlik halı keçidi keçidləri
Yerlik halı keçiddə keçidlərdə
Çıxışlıq halı keçiddən keçidlərdən
  • azərbaycanca: keçid
  • Əski əlifba:

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20130806054425/http://azerdict.com/izahli-luget/Ke%C3%A7id

    1. Bir yerdən başqa yerə keçmək üçün yol; keçəcək, keçiləcək yer. Dağ keçidi (iki dağ arasında olan dar boğaz). Çay keçidi (çayın at ya ayaqla keçilə bilən nisbətən dayaz yeri). – Keçid başından bəlli olar. (Ata. sözü). [Əmiraslan ağa:] Heydər bəy! ..Uçurum dərəsinin keçidini kəs! S.S.Axundov. Keçidlərdə baş-başa verən adamlar isə əlləri ilə aşağıları göstərərək bir-birinə nə isə deyirdilər. A.Şaiq.
    2. Bir vəziyyətdən (keyfiyyətdən) başqa vəziyyətə (keyfiyyətə) keçmək üçün olan; aralıq. Keçid dövrü. Keçid mərhələ.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]