Məzmuna keç

odczytać

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

Mənalar :

  1. Oxumaq, təsil almaq
Felin tərz kateqoriyası: odczytać
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
odczytać
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
odczytam odczytasz odczyta odczytamy odczytacie odczytają
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi odczytałem odczytałeś odczytał odczytaliśmy odczytaliście odczytali
qadın cinsi odczytałam odczytałaś odczytała odczytałyśmy odczytałyście odczytały
orta cins odczytałom odczytałoś odczytało
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę odczytał będziesz odczytał będzie odczytał będziemy odczytali będziecie odczytali będą odczytali
qadın cinsi będę odczytała będziesz odczytała będzie odczytała będziemy odczytały będziecie odczytały będą odczytały
orta cins - - będzie odczytało
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę odczytać będziesz odczytać będzie odczytać będziemy odczytać będziecie odczytać będą odczytać
Şəxssiz
keçmiş zaman
odczytano
Əmr forması - odczytaj niech odczyta odczytajmy odczytajcie niech odczytają
Şərti kişi cinsi odczytałbym odczytałbyś odczytałby odczytalibyśmy odczytalibyście odczytaliby
qadın cinsi odczytałabym odczytałabyś odczytałaby odczytałybyśmy odczytałybyście odczytałyby
orta cins odczytałobym odczytałobyś odczytałoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym odczytał byłbyś odczytał byłby odczytał bylibyśmy odczytali bylibyście odczytali byliby odczytali
qadın cinsi byłabym odczytała byłabyś odczytała byłaby odczytała byłybyśmy odczytały byłybyście odczytały byłyby odczytały
orta cins - - byłoby odczytało
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi odczytający
qadın cinsi odczytająca odczytające
orta cinsi odczytające
Feli sifət
passiv
kişi cinsi odczytany odczytani
orta cins odczytana odczytane
orta cins odczytane
- odczytając
Feli isim odczytanie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
odczytanie odczytący odczytająca odczytające odczytający odczytające
Yiyəlik halı
Dopełniacz
odczytania odczytającego odczytającej odczytającego odczytających
Yönlük halı
Celownik
odczytaniu odczytającemu odczytającej odczytającemu odczytającym
Təsirlik halı
Biernik
odczytanie Adlıq və ya yiyəlik odczytającą odczytające odczytających odczytające
Birgəlik halı
Narzędnik
odczytaniem odczytającym odczytającą odczytającym odczytającymi
Yerlik halı
Miejscownik
odczytaniu odczytającym odczytającej odczytającym odczytających
Çağırış halı
Wołacz
odczytanie odczytający odczytająca odczytające odczytający odczytające
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
odczytany odczytana odczytane odczytani odczytane
Yiyəlik halı
Dopełniacz
odczytanego odczytanej odczytanego odczytanych
Yönlük halı
Celownik
odczytanemu odczytanej odczytanemu odczytanym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik odczytaną odczytane odczytanych odczytane
Birgəlik halı
Narzędnik
odczytanym odczytaną odczytanym odczytanymi
Yerlik halı
Miejscownik
odczytanym odczytanej odczytanym odczytanych
Çağırış halı
Wołacz
odczytany odczytana odczytane odczytani odczytane