tərləmək

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: tərləmək

  • Heca: tər-lə-mək

Ico libri.png Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/tərləmək

    1. Bədəni tərlə örtülmək, tər tökmək, dərinin məsamələrindən tər sızmaq. İstidən tərləmək. Alnı tərləmək. – Bilqeyis həyəcanından tərləmişdi. S.Vəliyev. İşləməyə adət etmədiyindən [Aydının] əlləri tərləyib qabarlaşmışdı. H.Seyidbəyli. // məc. Bir işlə çox və ciddi məşğul olmaq, bir şey üzərində işləməkdən çox yorulmaq. Məsələnin həlli üzərində tərləmək.
    2. Çökmüş buxardan nəm olmaq, nəm çəkmək. Hopduqca səhranın gövdəsinə su; Tərlədi qaxsımış bir bədən kimi. S.Vurğun. Qurumağa üz tutmuş ağaclar su içib cana gəldi, torpaq tərləməyə, nəfəs almağa, yenidən dirçəlməyə başladı. Ə.Məmmədxanlı.
    3. Bir tərəfi isti, o biri tərəfi soyuq olan boru, şüşə və s. kimi şeylər üzərində su damlaları əmələ gəlmək; nəmlənmək. Pəncərənin şüşələri tərləyib. İstidən su borusu tərləyib.
    4. məc. dan. zar. İstəmədiyi halda xərcləməyə, verməyə məcbur olmaq (pul haqqında). 5. manat tərlədim. ◊ Bığ(ının) yeri (yenicə) tərləmək – bax bığ.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən tərləmişdim tərlədim tərləyirəm tərləyəcəyəm tərləyərəm tərləyim tərləyəm tərləməliyəm tərləyəsiyəm tərləsəm Adlıq tərləmək
Sən tərləmişdin tərlədin tərləyirsən tərləyəcəksən tərləyərsən tərlə tərləyəsən tərləməlisən tərləyəsisən tərləsən Yiyəlik tərləməyin
O tərləmişdi tərlədi tərləyir tərləyəcək tərləyər tərləsin tərləyə tərləməlidir tərləyəsidir tərləsə Yönlük tərləməyə
Biz tərləmişdik tərlədik tərləyirik tərləyəcəyik tərləyərik tərləyək tərləyək tərləməliyik tərləyəsiyik tərləsək Təsirlik tərləməyi
Siz tərləmişdiniz tərlədiniz tərləyirsiniz tərləyəcəksiniz tərləyərsiniz tərləyəsiniz tərləyəsiniz tərləməlisiniz tərləyəsisiniz tərləsəniz Yerlik tərləməkdə
Onlar tərləmişdilər tərlədilər tərləyirlər tərləyəcəklər tərləyərlər tərləsinlər tərləyələr tərləməlidirlər tərləyəsidirlər tərləsələr Çıxışlıq tərləməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]