Məzmuna keç

toplamaq

Wiktionary saytından

azərbaycanca: toplamaq

  • Heca: top-la-maq

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20131104080301/http://azerdict.com/izahli-luget/toplamaq

    1. Bax: yığmaq
    2. Uşaqları tapıb, çiyələk, göbələk toplamağa gedirdik. A.Şaiq. Sübhanverdizadənin topladığı iki cild material Əbişin zəhri-bağrını yarırdı. S.Rəhimov.
    3. Toplama məqsədilə iki rəqəmi bir-birinin üstünə gəlmək (bax toplama 2-ci mənada). 3 ilə 4-ü toplamaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən toplamışdım topladım toplayıram toplayacağam toplayaram toplayım toplayım toplamalıyam toplayasıyam toplasam Adlıq toplamaq
Sən toplamışdın topladın toplayırsan toplayacaqsan toplayarsan topla toplayasan toplamalısan toplayasısan toplasan Yiyəlik toplamağın
O toplamışdı topladı toplayır toplayacaq toplayar toplasın toplaya toplamalıdır toplayasıdır toplasa Yönlük toplamağa
Biz toplamışdıq topladıq toplayırıq toplayacağıq toplayarıq toplayaq toplayaq toplamalıyıq toplayasıyıq toplasaq Təsirlik toplamağı
Siz toplamışdınız topladınız toplayırsınız toplayacaqsınız toplayarsınız toplayasınız toplayasınız toplamalısınız toplayasısınız toplasanız Yerlik toplamaqda
Onlar toplamışdılar topladılar toplayırlar toplayacaqlar toplayarlar toplasınlar toplayalar toplamalıdırlar toplayasıdır toplasalar Çıxışlıq toplamaqdan


Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]