ud

Wiktionary saytından

[redaktə]

[1] ud
İsim Tək Cəm
Adlıq halı ud udlar
Yiyəlik halı udun udların
Yönlük halı uda udlara
Təsirlik halı udu udları
Yerlik halı udda udlarda
Çıxışlıq halı uddan udlardan

İsim[redaktə]

  • azərbaycanca: ud

Mənalar :

  1. (Musiqi, musiqi alətləri). Musiqi aləti.
Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim udum udlarım udumun udlarımın uduma udlarıma udumu udlarımı udumda udlarımda udumdan udlarımdan
Sənin udun udların udunun udlarının uduna udlarına udunu udlarını udunda udlarında udundan udlarından
Onun udu udları udunun udlarının uduna udlarına udunu udlarını udunda udlarında udundan udlarından
Bizim udumuz udlarımız udumuzun udlarımızın udumuza udlarımıza udumuzu udlarımızı udumuzda udlarımızda udumuzdan udlarımızdan
Sizin udunuz udlarınız udunuzun udlarınızın udunuza udlarınıza udunuzu udlarınızı udunuzda udlarınızda udunuzdan udlarınızdan
Onların udu udları udunun udlarının udına udlarına udunu udlarını udunda udlarında udundan udlarından

Türk dillərində: