Məzmuna keç

yemək

Wiktionary saytından
[1] yemək
İsim Tək Cəm
Adlıq halı yemək yeməklər
Yiyəlik halı yeməyin yeməklərin
Yönlük halı yeməyə yeməklərə
Təsirlik halı yeməyi yeməkləri
Yerlik halı yeməkdə yeməklərdə
Çıxışlıq halı yeməkdən yeməklərdən

azərbaycanca: yemək

  • Əski əlifba: يئمک
  • Heca: ye-mək
  • Tələffüz: [yeməx']

Mənalar :

  1. Yeyilməsi üçün hazırlanan yiyəcək, xörək.
  2. Yemək işinə verilən ad.

Mənalar :

  1. Bir yiyəcəyi ağıza almaq, çeynədikdən sonra udmaq, qidalanmaq
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yemişdim yedim yeyirəm yeyəcəyəm yeyərəm yeyim yeyəm yeməliyəm yeyəsiyəm yesəm Adlıq yemək
Sən yemişdin yedin yeyirsən yeyəcəksən yeyərsən ye yeyəsən yeməlisən yeyəsisən yesən Yiyəlik yeməyin
O yemişdi yedi yeyir yeyəcək yeyər yesin yeyə yeməlidir yeyəsidir yesə Yönlük yeməyə
Biz yemişdik yedik yeyirik yeyəcəyik yeyərik yeyək yeyək yeməliyik yeyəsiyik yesək Təsirlik yeməyi
Siz yemişdiniz yediniz yeyirsiniz yeyəcəksiniz yeyərsiniz yeyəsiniz yeyəsiniz yeməlisiniz yeyəsisiniz yesəniz Yerlik yeməkdə
Onlar yemişdilər yedilər yeyirlər yeyəcəklər yeyərlər yesinlər yeyələr yeməlidirlər yeyəsidirlər yesələr Çıxışlıq yeməkdən


Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Türk dilli xalqların dillərində

[redaktə]