yola salmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: yola salmaq

Mənalar :

  1. Bax ötürmək 1-ci mənada
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yola salmışdım yola saldım yola salıram yola salacağam yola salaram yola salım yola salam yola salmalıyam yola salasıyam yola salsam Adlıq yola salmaq
Sən yola salmışdın yola saldın yola salırsan yola salacaqsan yola salarsan yola sal yola salasan yola salmalısan yola salasısan yola salsan Yiyəlik yola salmağın
O yola salmışdı yola saldı yola salır yola salacaq yola salar yola salsın yola sala yola salmalıdır yola salasıdır yola salsa Yönlük yola salmağa
Biz yola salmışdıq yola saldıq yola salırıq yola salacağıq yola salarıq yola salaq yola salaq yola salmalıyıq yola salasıyıq yola salsaq Təsirlik yola salmağı
Siz yola salmışdınız yola saldınız yola salırsınız yola salacaqsınız yola salarsınız yola salasınız yola salasınız yola salmalısınız yola salasısınız yola salsanız Yerlik yola salmaqda
Onlar yola salmışdılar yola saldılar yola salırlar yola salacaqlar yola salarlar yola salsınlar yola salalar yola salmalıdırlar yola salasıdır yola salsalar Çıxışlıq yola salmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]