zağar

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

İsim Tək Cəm
Adlıq halı zağar zağarlar
Yiyəlik halı zağarın zağarların
Yönlük halı zağara zağarlara
Təsirlik halı zağarı zağarları
Yerlik halı zağarda zağarlarda
Çıxışlıq halı zağardan zağarlardan

azərbaycanca: zağar Hecalama: za-ğar

Transkripsiya (BFƏ) : [zɑˈɣɑr]

Mənalar :

1. (Dialekt) Yoğun, yekəqarın.

Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim zağarım zağarlarım zağarımın zağarlarımın zağarıma zağarlarıma zağarımı zağarlarımı zağarımda zağarlarımda zağarımdan zağarlarımdan
Sənin zağarın zağarların zağarının zağarlarının zağarına zağarlarına zağarını zağarlarını zağarında zağarlarında zağarından zağarlarından
Onun zağarı zağarları zağarının zağarlarının zağarına zağarlarına zağarını zağarlarını zağarında zağarlarında zağarından zağarlarından
Bizim zağarımız zağarlarımız zağarımızın zağarlarımızın zağarımıza zağarlarımıza zağarımızı zağarlarımızı zağarımızda zağarlarımızda zağarımızdan zağarlarımızdan
Sizin zağarınız zağarlarınız zağarınızın zağarlarınızın zağarınıza zağarlarınıza zağarınızı zağarlarınızı zağarınızda zağarlarınızda zağarınızdan zağarlarınızdan
Onların zağarı zağarları zağarının zağarlarının zağarına zağarlarına zağarını zağarlarını zağarında zağarlarında zağarından zağarlarından