zabit

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

İsim Tək Cəm
Adlıq halı zabit zabitlər
Yiyəlik halı zabitin zabitlərin
Yönlük halı zabitə zabitlərə
Təsirlik halı zabiti zabitləri
Yerlik halı zabitdə zabitlərdə
Çıxışlıq halı zabitdən zabitlərdən

azərbaycanca: zabit === Etimologiya === Şablon:etim ضابط (ḍābiṭ) Hecalama: za-bit

Transkripsiya (BFƏ) : [zɑˈbɪt]

Mənalar :

1. (Hərb) Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs.
  • Zabitlər klubu.
  • – Axırımcı teleqraf xəbərlərindən aşkar olur ki, Trablisdə osmanlı zabiti və əsgəri tələf olubdur. C.Məmmədquluzadə.
  • [Sona:] Ancaq bizim başımızda bir zabit getməmişdir. H.Nəzərli.
  • Zabit papirosunu yandıraraq: – Gətirin qəhrəmanı! – dedi. R.Rza.

Sinonimi : əfsər

Törəmiş sözlər : zabitlik

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim zabitim zabitlərim zabitimin zabitlərimin zabitimə zabitlərimə zabitimi zabitlərimi zabitimdə zabitlərimdə zabitimdən zabitlərimdən
Sənin zabitin zabitlərin zabitinin zabitlərinin zabitinə zabitlərinə zabitini zabitlərini zabitində zabitlərində zabitindən zabitlərindən
Onun zabiti zabitləri zabitinin zabitlərinin zabitinə zabitlərinə zabitini zabitlərini zabitində zabitlərində zabitindən zabitlərindən
Bizim zabitimiz zabitlərimiz zabitimizin zabitlərimizin zabitimizə zabitlərimizə zabitimizi zabitlərimizi zabitimizdə zabitlərimizdə zabitimizdən zabitlərimizdən
Sizin zabitiniz zabitləriniz zabitinizin zabitlərinizin zabitinizə zabitlərinizə zabitinizi zabitlərinizi zabitinizdə zabitlərinizdə zabitinzidən zabitlərinizdən
Onların zabiti zabitləri zabitinin zabitlərinin zabitinə zabitlərinə zabitini zabitlərini zabitində zabitlərində zabitindən zabitlərindən

Sifət[redaktə]

azərbaycanca: zabit

Mənalar :

1. (Hərb) Zabitə aid, zabitə xas.
  • Zabit rütbəsi.
  • Zabit məktəbi.

Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn