Şablon:Fel sonu samit ə,e,i

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənədlər Sənədlər

Sonu samitlə bitən sonuncu saiti ə, e, i olan variant ("getmək" kimi bəzi fellər bu qanuna tabe deyil /gələcəkdə nəzərə almaq üçün) Nümunələr:

*{{Fel sonu samit ə,e,i|gəl}}
*{{Fel sonu samit ə,e,i|sev}}
*{{Fel sonu samit ə,e,i|bil}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gəlmişdim gəldim gəlirəm gələcəyəm gələrəm gəlim gələm gəlməliyəm gələsiyəm gəlsəm Adlıq gəlmək
Sən gəlmişdin gəldin gəlirsən gələcəksən gələrsən gəl gələsən gəlməlisən gələsisən gəlsən Yiyəlik gəlməyin
O gəlmişdi gəldi gəlir gələcək gələr gəlsin gələ gəlməlidir gələsidir gəlsə Yönlük gəlməyə
Biz gəlmişdik gəldik gəlirik gələcəyik gələrik gələk gələk gəlməliyik gələsiyik gəlsək Təsirlik gəlməyi
Siz gəlmişdiniz gəldiniz gəlirsiniz gələcəksiniz gələrsiniz gələsiniz gələsiniz gəlməlisiniz gələsisiniz gəlsəniz Yerlik gəlməkdə
Onlar gəlmişdilər gəldilər gəlirlər gələcəklər gələrlər gəlsinlər gələlər gəlməlidirlər gələsidirlər gəlsələr Çıxışlıq gəlməkdən
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sevmişdim sevdim sevirəm sevəcəyəm sevərəm sevim sevəm sevməliyəm sevəsiyəm sevsəm Adlıq sevmək
Sən sevmişdin sevdin sevirsən sevəcəksən sevərsən sev sevəsən sevməlisən sevəsisən sevsən Yiyəlik sevməyin
O sevmişdi sevdi sevir sevəcək sevər sevsin sevə sevməlidir sevəsidir sevsə Yönlük sevməyə
Biz sevmişdik sevdik sevirik sevəcəyik sevərik sevək sevək sevməliyik sevəsiyik sevsək Təsirlik sevməyi
Siz sevmişdiniz sevdiniz sevirsiniz sevəcəksiniz sevərsiniz sevəsiniz sevəsiniz sevməlisiniz sevəsisiniz sevsəniz Yerlik sevməkdə
Onlar sevmişdilər sevdilər sevirlər sevəcəklər sevərlər sevsinlər sevələr sevməlidirlər sevəsidirlər sevsələr Çıxışlıq sevməkdən
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bilmişdim bildim bilirəm biləcəyəm bilərəm bilim biləm bilməliyəm biləsiyəm bilsəm Adlıq bilmək
Sən bilmişdin bildin bilirsən biləcəksən bilərsən bil biləsən bilməlisən biləsisən bilsən Yiyəlik bilməyin
O bilmişdi bildi bilir biləcək bilər bilsin bilə bilməlidir biləsidir bilsə Yönlük bilməyə
Biz bilmişdik bildik bilirik biləcəyik bilərik bilək bilək bilməliyik biləsiyik bilsək Təsirlik bilməyi
Siz bilmişdiniz bildiniz bilirsiniz biləcəksiniz bilərsiniz biləsiniz biləsiniz bilməlisiniz biləsisiniz bilsəniz Yerlik bilməkdə
Onlar bilmişdilər bildilər bilirlər biləcəklər bilərlər bilsinlər bilələr bilməlidirlər biləsidirlər bilsələr Çıxışlıq bilməkdən