balta

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

[1] balta
İsim Tək Cəm
Adlıq halı balta baltalar
Yiyəlik halı baltanın baltaların
Yönlük halı baltaya baltalara
Təsirlik halı baltanı baltaları
Yerlik halı baltada baltalarda
Çıxışlıq halı baltadan baltalardan
 • azərbaycanca: balta

Mənalar :[1] https://web.archive.org/web/20200703145706/https://azerdict.com/izahli-luget/balta

  1. (Alətlər) Odun doğramaq, ağac kəsmək və s. üçün işlədilən saplı, enli və itiağızlı dəmir alət. Balta ilə odun doğramaq. Odun baltası. Balta ilə kəsmək. – Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı. (Ata. sözü).
  2. tex. Neft quyularının qazılmasında işlədilən qazıcı alət. Vışkanın təpəsindən bucurqada sarınan kanatı (burazı) keçirmək üçün bir blok asılır və bunun vasitəsilə açıq və ya dəmir ştanqlara bağlanmış balta quyuya endirilib qaldırılırdı. Quliyev. Baltaları işləyir yerin dərin qatına. M.Seyidzadə. ◊ Balta görməmiş – əl dəyməmiş, əl vurulmamış, təbii halında qalmış. Balta görməmiş meşə. Balta ilə yonulmamış – kobud, qaba, tərbiyəsiz, qanmaz adam haqqında.
  3. Balta vurmaq məc. – bax baltalamaq 3-cü mənada. [İbrahim bəy:] Sən də, əlbəttə, gərək onu pisləyəsən, çünki balta vuranların birisi sizin cənabınız oldu. N.Vəzirov. Baltanı daşa vurmaq – işi baş tutmamaq, müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, işi nəhs gətirmək. Baltanı dibindən vurmaq – bir şeyə qarşı etiraz etmə, danışmağa, fikir söyləməyə yer qoymamaq, susdurmaq, qəti hərəkət etmək. [İttifaq üzvü:] A yoldaş təhkimçi, siz lap baltanı dibindən vurursunuz. Mir Cəlal. Baltası kəsməmək məc. – sözü keçməmək, nüfuzdan, etibardan düşmək. Buz baltası bax buz.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

[redaktə]

İsim[redaktə]

[1] balta
İsim Tək Cəm
Adlıq halı balta baltalar
Təsirlik halı baltayı baltaları
Yönlük halı baltaya baltalara
Yerlik halı baltada baltalarda
Çıxışlıq halı baltadan baltalardan
Yiyəlik halı baltanın baltaların
 • türkcə: balta - azərbaycanca: balta

Mənalar :

 1. (Alətlər) Odun doğramaq, ağac kəsmək və s. üçün işlədilən saplı, enli və itiağızlı dəmir alət.

Macar dili[redaktə]

İsim[redaktə]

macarca:balta (hu) - azərbaycanca:balta (hu)

Mənalar :

 1. (Alətlər) Odun doğramaq, ağac kəsmək və s. üçün işlədilən saplı, enli və itiağızlı dəmir alət.

[redaktə]

İsim[redaktə]

Krım tatarca:balta (crh) - azərbaycanca:balta (crh)

Mənalar :

 1. (Alətlər) Odun doğramaq, ağac kəsmək və s. üçün işlədilən saplı, enli və itiağızlı dəmir alət.

İsim balta (kaa)- azərbaycanca:balta (kaa)