Kateqoriya:Qaraqalpaq dilindəki sözlər

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Qaraqalpaq dili
Orijinal adı: Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили
Ölkələr: Özbəkistan, Qazaxıstan, Əfqanıstan, Rusiya
Regionlar: Qaraqalpaqstan
Rəsmi status: Qaraqalpaqstan
Tənzimləyən təşkilat: Najim Davkarayev adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Danışanların ümumi sayı: 412 000 nəfər (1993)
Təsnifatı
Kateqoriya: Avrasiya dilləri
Altay dilləri
Türk dilləri
Qıpçaq dilləri
Noqay dilləri
Yazı:latın əlifbası, kiril əlifbası (Qaraqalpaq yazısı)
Dil kodları
QOST 7.75–97: кал 275
ISO 639-2:kaa
ISO 639-3:kaa
Bax: Layihə:Dilçilik
Kiril Latın IPA     Kiril Latın IPA     Kiril Latin IPA
Аа Aa BFƏ(No language code specified.): a     Ққ Qq BFƏ(No language code specified.): q     Фф Ff BFƏ(No language code specified.): f
Әә A‘a‘ BFƏ(No language code specified.): æ     Лл Ll BFƏ(No language code specified.): l     Хх Xx BFƏ(No language code specified.): x
Бб Bb BFƏ(No language code specified.): b     Мм Mm BFƏ(No language code specified.): m     Ҳҳ Hh BFƏ(No language code specified.): h
Вв Vv BFƏ(No language code specified.): v     Нн Nn BFƏ(No language code specified.): n     Цц* Cc BFƏ(No language code specified.): ʦ obsolete or nonstandard characters (ʦ), invalid IPA characters (ʦ), replace ʦ with t͡s
Гг Gg BFƏ(No language code specified.): g invalid IPA characters (g), replace g with ɡ     Ңң N‘n‘ BFƏ(No language code specified.): ŋ     Чч* ch BFƏ(No language code specified.): ʧ obsolete or nonstandard characters (ʧ), invalid IPA characters (ʧ), replace ʧ with t͡ʃ
Ғғ G‘g‘ BFƏ(No language code specified.): ɣ     Оо Oo BFƏ(No language code specified.): o     Шш SHsh BFƏ(No language code specified.): ʃ
Дд Dd BFƏ(No language code specified.): d     Өө O‘o‘ BFƏ(No language code specified.): œ     Щщ* sh BFƏ(No language code specified.): ʃ
Ее Ee BFƏ(No language code specified.): e     Пп Pp BFƏ(No language code specified.): p     Ъъ*    
Ёё* yo BFƏ(No language code specified.): jo     Рр Rr BFƏ(No language code specified.): r     Ыы I‘i‘ BFƏ(No language code specified.): ɯ
Жж Jj BFƏ(No language code specified.): ʒ     Сс Ss BFƏ(No language code specified.): s     Ьь*    
Зз Zz BFƏ(No language code specified.): z     Тт Tt BFƏ(No language code specified.): t     Ээ Ee BFƏ(No language code specified.): e
Ии Ii BFƏ(No language code specified.): i     Уу Uu BFƏ(No language code specified.): u     Юю* yu BFƏ(No language code specified.): ju
Йй Yy BFƏ(No language code specified.): j     Үү U‘u‘ BFƏ(No language code specified.): y     Яя ya BFƏ(No language code specified.): ja
Кк Kk BFƏ(No language code specified.): k     Ўў Ww BFƏ(No language code specified.): w