Məzmuna keç

uydurma

Wiktionary saytından
İsim Tək Cəm
Adlıq halı uydurma uydurmalar
Yiyəlik halı uydurmanın uydurmaların
Yönlük halı uydurmaya uydurmalara
Təsirlik halı uydurmanı uydurmaları
Yerlik halı uydurmada uydurmalarda
Çıxışlıq halı uydurmadan uydurmalardan
 • azərbaycanca: uydurma
 • Əski əlifba:
 • Heca: uy-dur-ma
 • Tələffüz: [uydurma]
 • BFƏ:

Mənalar :

 1. Uydurmaq felindən (feli isim)
 2. Həqiqətdə mövcud olmayıb birisi vəya biriləri tərəfindən uydurulan əsassız şey; qondarma, yalan, əfsanə
 3. Gerçək, doğru olmayan bir xəbəri, gerçək, doğru kimi göstərmək.
 1. Uydurmaq felindən (feli sifət)
İsim Tək Cəm
Adlıq halı uydurma uydurmalar
Təsirlik halı uydurmayı uydurmaları
Yönlük halı uydurmaya uydurmalara
Yerlik halı uydurmada uydurmalarda
Çıxışlıq halı uydurmadan uydurmalardan
Yiyəlik halı uydurmanın uydurmaların

Mənalar :

 1. Uydurmaq felindən (feli isim)
 2. Həqiqətdə mövcud olmayıb birisi vəya biriləri tərəfindən uydurulan əsassız şey; qondarma, yalan, əfsanə
 3. Gerçək, doğru olmayan bir xəbəri, gerçək, doğru kimi göstərmək.
 1. Uydurmaq felindən (feli sifət)


Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]
Dillər Tərcümə
azərbaycanca uydurma
[[ | ]] (tk)
çuvaşca [[ | ]] (cv)
özbəkcə [[ | ]] (uz)
qaqauzca
uyğurca [[ | ]] (ug)
qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
türkcə uydurma (tr)
Krım tatarca [[ | ]] (crh)
qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[ | ]] (ky)
tatarca [[ | ]] (tt)
başqırdca [[ | ]] (ba)
qumuqca [[ | ]] (kum)
saxa [[ | ]] (sah)