Şablon:Fel sonu samit

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search


Sənədlər Sənədlər

Bu şablon sonu t ilə bitən və gələcək zaman formasında t d-yə çevrilən hal üçün nəzərdə tutulmayıb. Həmin hallar üçün

{{Fel gələcək td}} şablonuna baxın. Sonu saitlə bitən fellər üçün {{Fel sonu sait}} şablonuna baxın.

Şablonda nəzərə alınması üçün istisna təşkil edən sözləri burada qeyd edin. .

İstifadə qaydası:

{{Fel sonu samit|"felin kökü"|"sonuncu sait"}}

Nümunələr

*{{Fel sonu samit|gəl|ə}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gəlmişdim gəldim gəlirəm gələcəyəm gələrəm gəlim gələm gəlməliyəm gələsiyəm gəlsəm Adlıq gəlmək
Sən gəlmişdin gəldin gəlirsən gələcəksən gələrsən gəl gələsən gəlməlisən gələsisən gəlsən Yiyəlik gəlməyin
O gəlmişdi gəldi gəlir gələcək gələr gəlsin gələ gəlməlidir gələsidir gəlsə Yönlük gəlməyə
Biz gəlmişdik gəldik gəlirik gələcəyik gələrik gələk gələk gəlməliyik gələsiyik gəlsək Təsirlik gəlməyi
Siz gəlmişdiniz gəldiniz gəlirsiniz gələcəksiniz gələrsiniz gələsiniz gələsiniz gəlməlisiniz gələsisiniz gəlsəniz Yerlik gəlməkdə
Onlar gəlmişdilər gəldilər gəlirlər gələcəklər gələrlər gəlsinlər gələlər gəlməlidirlər gələsidirlər gəlsələr Çıxışlıq gəlməkdən


*{{Fel sonu samit|gül|ü}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gülmüşdüm güldüm gülürəm güləcəyəm gülərəm gülüm güləm gülməliyəm güləsiyəm gülsəm Adlıq gülmək
Sən gülmüşdün güldün gülürsən güləcəksən gülərsən gül güləsən gülməlisən güləsisən gülsən Yiyəlik gülməyin
O gülmüşdü güldü gülür güləcək gülər gülsün gülə gülməlidir güləsidir gülsə Yönlük gülməyə
Biz gülmüşdük güldük gülürük güləcəyik gülərik gülək gülək gülməliyik güləsiyik gülsək Təsirlik gülməyi
Siz gülmüşdünüz güldünüz gülürsünüz güləcəksiniz gülərsiniz güləsiniz güləsiniz gülməlisiniz güləsisiniz gülsəniz Yerlik gülməkdə
Onlar gülmüşdülər güldülər gülürlər güləcəklər gülərlər gülsünlər gülələr gülməlidirlər güləsidirlər gülsələr Çıxışlıq gülməkdən


*{{Fel sonu samit|gör|ö}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən görmüşdüm gördüm görürəm görəcəyəm görərəm görüm görəm görməliyəm görəsiyəm görsəm Adlıq görmək
Sən görmüşdün gördün görürsən görəcəksən görərsən gör görəsən görməlisən görəsisən görsən Yiyəlik görməyin
O görmüşdü gördü görür görəcək görər görsün görə görməlidir görəsidir görsə Yönlük görməyə
Biz görmüşdük gördük görürük görəcəyik görərik görək görək görməliyik görəsiyik görsək Təsirlik görməyi
Siz görmüşdünüz gördünüz görürsünüz görəcəksiniz görərsiniz görəsiniz görəsiniz görməlisiniz görəsisiniz görsəniz Yerlik görməkdə
Onlar görmüşdülər gördülər görürlər görəcəklər görərlər görsünlər görələr görməlidirlər görəsidirlər görsələr Çıxışlıq görməkdən


*{{Fel sonu samit|sev|e}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sevmişdim sevdim sevirəm sevəcəyəm sevərəm sevim sevəm sevməliyəm sevəsiyəm sevsəm Adlıq sevmək
Sən sevmişdin sevdin sevirsən sevəcəksən sevərsən sev sevəsən sevməlisən sevəsisən sevsən Yiyəlik sevməyin
O sevmişdi sevdi sevir sevəcək sevər sevsin sevə sevməlidir sevəsidir sevsə Yönlük sevməyə
Biz sevmişdik sevdik sevirik sevəcəyik sevərik sevək sevək sevməliyik sevəsiyik sevsək Təsirlik sevməyi
Siz sevmişdiniz sevdiniz sevirsiniz sevəcəksiniz sevərsiniz sevəsiniz sevəsiniz sevməlisiniz sevəsisiniz sevsəniz Yerlik sevməkdə
Onlar sevmişdilər sevdilər sevirlər sevəcəklər sevərlər sevsinlər sevələr sevməlidirlər sevəsidirlər sevsələr Çıxışlıq sevməkdən


*{{Fel sonu samit|qal|a}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qalmışdım qaldım qalıram qalacağam qalaram qalım qalam qalmalıyam qalasıyam qalsam Adlıq qalmaq
Sən qalmışdın qaldın qalırsan qalacaqsan qalarsan qal qalasan qalmalısan qalasısan qalsan Yiyəlik qalmağın
O qalmışdı qaldı qalır qalacaq qalar qalsın qala qalmalıdır qalasıdır qalsa Yönlük qalmağa
Biz qalmışdıq qaldıq qalırıq qalacağıq qalarıq qalaq qalaq qalmalıyıq qalasıyıq qalsaq Təsirlik qalmağı
Siz qalmışdınız qaldınız qalırsınız qalacaqsınız qalarsınız qalasınız qalasınız qalmalısınız qalasısınız qalsanız Yerlik qalmaqda
Onlar qalmışdılar qaldılar qalırlar qalacaqlar qalarlar qalsınlar qalalar qalmalıdırlar qalasıdır qalsalar Çıxışlıq qalmaqdan


*{{Fel sonu samit|vur|u}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən vurmuşdum vurdum vururam vuracağam vuraram vurum vuram vurmalıyam vurasıyam vursam Adlıq vurmaq
Sən vurmuşdun vurdun vurursan vuracaqsan vurarsan vur vurasan vurmalısan vurasısan vursan Yiyəlik vurmağın
O vurmuşdu vurdu vurur vuracaq vurar vursun vura vurmalıdır vurasıdır vursa Yönlük vurmağa
Biz vurmuşduq vurduq vururuq vuracağıq vurarıq vuraq vuraq vurmalıyıq vurasıyıq vursaq Təsirlik vurmağı
Siz vurmuşdunuz vurdunuz vurursunuz vuracaqsınız vurarsınız vurasınız vurasınız vurmalısınız vurasısınız vursanız Yerlik vurmaqda
Onlar vurmuşdular vurdular vururlar vuracaqlar vurarlar vursunlar vuralar vurmalıdırlar vurasıdır vursalar Çıxışlıq vurmaqdan


*{{Fel sonu samit|qır|ı}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qırmışdım qırdım qırıram qıracağam qıraram qırım qıram qırmalıyam qırasıyam qırsam Adlıq qırmaq
Sən qırmışdın qırdın qırırsan qıracaqsan qırarsan qır qırasan qırmalısan qırasısan qırsan Yiyəlik qırmağın
O qırmışdı qırdı qırır qıracaq qırar qırsın qıra qırmalıdır qırasıdır qırsa Yönlük qırmağa
Biz qırmışdıq qırdıq qırırıq qıracağıq qırarıq qıraq qıraq qırmalıyıq qırasıyıq qırsaq Təsirlik qırmağı
Siz qırmışdınız qırdınız qırırsınız qıracaqsınız qırarsınız qırasınız qırasınız qırmalısınız qırasısınız qırsanız Yerlik qırmaqda
Onlar qırmışdılar qırdılar qırırlar qıracaqlar qırarlar qırsınlar qıralar qırmalıdırlar qırasıdır qırsalar Çıxışlıq qırmaqdan


*{{Fel sonu samit|yor|o}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yormuşdum yordum yoruram yoracağam yoraram yorum yoram yormalıyam yorasıyam yorsam Adlıq yormaq
Sən yormuşdun yordun yorursan yoracaqsan yorarsan yor yorasan yormalısan yorasısan yorsan Yiyəlik yormağın
O yormuşdu yordu yorur yoracaq yorar yorsun yora yormalıdır yorasıdır yorsa Yönlük yormağa
Biz yormuşduq yorduq yoruruq yoracağıq yorarıq yoraq yoraq yormalıyıq yorasıyıq yorsaq Təsirlik yormağı
Siz yormuşdunuz yordunuz yorursunuz yoracaqsınız yorarsınız yorasınız yorasınız yormalısınız yorasısınız yorsanız Yerlik yormaqda
Onlar yormuşdular yordular yorurlar yoracaqlar yorarlar yorsunlar yoralar yormalıdırlar yorasıdır yorsalar Çıxışlıq yormaqdan


*{{Fel sonu samit|bil|i}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bilmişdim bildim bilirəm biləcəyəm bilərəm bilim biləm bilməliyəm biləsiyəm bilsəm Adlıq bilmək
Sən bilmişdin bildin bilirsən biləcəksən bilərsən bil biləsən bilməlisən biləsisən bilsən Yiyəlik bilməyin
O bilmişdi bildi bilir biləcək bilər bilsin bilə bilməlidir biləsidir bilsə Yönlük bilməyə
Biz bilmişdik bildik bilirik biləcəyik bilərik bilək bilək bilməliyik biləsiyik bilsək Təsirlik bilməyi
Siz bilmişdiniz bildiniz bilirsiniz biləcəksiniz bilərsiniz biləsiniz biləsiniz bilməlisiniz biləsisiniz bilsəniz Yerlik bilməkdə
Onlar bilmişdilər bildilər bilirlər biləcəklər bilərlər bilsinlər bilələr bilməlidirlər biləsidirlər bilsələr Çıxışlıq bilməkdən