Məzmuna keç

Şablon:Portal:Böyük Britaniya

Wiktionary saytından

İngilis dili Portalı
• welcome • xoş gəldiniz • walcome •

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallıq (qısa şəkildə Böyük Britaniya və ya Britaniya kimi işlədilir) – şimali-qərbi Avropa dövləti.

Dövlətin tərkibinə Böyük Britaniya adası, İrlandiya adasının şimal-şərq hissəsi və çoxsaylı kiçik adalar daxildir. Kontinental Avropaya (Fransa vasitəsilə) La Manş kanalı ilə birləşir.

Böyük Britaniya tərkibində dörd dövlət – İngiltərə, Şotlandiya, UelsŞimali İrlandiya olmaqla konstitusiyalı monarxiyadır. Dövlətin hazırkı monarxı II Yelizavetadır. Kraliça dünyanın daha 17 müstəqil dövlətin başçısı sayılır. Bunlar bir vaxtlar yer səthinin 1/4-ni zəbt etmiş Britaniya İmperiyasından qalma ərazilərdir.

Britaniya İmperiyası bir vaxtlar dünyanın yeganə supergücü sayılırdı. Lakin ardıcıl dünya muharibələri və XX əsrin ikinci yarısından imperiayada başlayan tənəzzül prosesi onun süqutuna gətirib çıxardı. Bununla belə Britaniya müasir dünyanın əhəmiyyətli siyasi, mədəni, iqtisadi nüvə-hərbi gücü kimi qalmaqdadır. Britaniya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü, Böyük SəkkizlərinAvropa Birliyinin, Britaniya Millətlər Birliyinin üzv dövləti və İkinci Dünya Müharibəsinin keçmiş səkkiz qalib dövlətlərindən biridir.

Seçilmiş məqalə

Apricot fruits

İsim

Transkripsiya: [ˈeɪprɪˌkɒt]

Mənalar :

  1. (Botanika, meyvələr). Sarı şirin, bir çəyirdəyi olan meyvə.

Seçilmiş şəkil

London şəhəri


Azərbaycanca-İngiliscə lüğət

Şablon:Portal:Böyük Britaniya/Azərbaycanca-İngiliscə lüğət

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

İngilis dili şəkil nitq hissələri kateqoriya Azərbaycan dili
Allah Allah
abide verb / fel 1. qalmaq, yaşamaq, olmaq;

2. gözləmək; 3. tab gətirmək, dözmək; 4. qatlaşmaq

ability noun / isim qabiliyyət, bacarıq
able adjective / sifət qabiliyyətli, istedadlı, bacarıqlı
abolish verb / fel ləğv etmək
about adverb / zərf yanında, haqqında
above adverb / zərf üstündə, üzərində
abroad adverb / zərf xaricdə
Abu Dhabi (emirate) proper noun / xüsusi isim geog. emirate. UAE / coğr. əmirlik BƏƏ Əbu-Dabi (əmirlik)
Abu Dhabi proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Əbu-Dabi
accept verb / fel qəbul etmək, razılaşmaq
acquire verb / fel 1. qazanmaq, əldə etmək, nail olmaq, çatmaq;

2. almaq

across preposition / şəkilçi arasında, üstündən, içərisindən, -ya, -yə (təsirlik hal)
across adjective / sifət köndələn, köndələninə, eninə
across adverb / zərf üst-üstə, çal-çarpaz, o taya, o tayda
active noun / isim fəal, aktiv
activities noun / isim fəaliyyət
ad noun / isim bizim era
add noun / isim əlavə etmək, üstünə gəlmək; toplamaq (riyaziyyat)
adjective noun / isim grammar / qrammatika sifət
adventure noun / isim macəra, sərgüzəşt
adverb noun / isim grammar / qrammatika zərf
advice noun / isim məsləhət, tövsiyə
advise verb / fel məsləhət vermək, məsləhətləşmək
adviser noun / isim məsləhətçi, müşavir
affect verb / fel təsir etmək
Afghanistan proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Əfqanıstan
again adverb / zərf yenidən, bir daha
ahead adverb / zərf irəli
air noun / isim hava
Alabama (state) proper noun / xüsusi isim geogr. U.S. State / coğr. ABŞ-da ştat Alabama (ştat)
Alabama proper noun / xüsusi isim geogr. river / coğr. çay Alabama
Alabama proper noun /isim language / dil alabama dili
Alabama proper noun / isim tribe / qəbilə alabama qəbiləsi
Alaska proper noun / xüsusi isim geogr. U.S. State / coğr. ABŞ-da ştat Alyaska
Albania proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Albaniya
alien noun / isim 1. əcnəbi;

2. yadplanetli

alike adjective / sifət eyni, oxşar, bənzər
alive adjective / sifət canlı
all noun / isim məcmu, cümlə
all adjective / sifət 1. bütün, tam, istənilən, hər cür;

2. ən böyük, ən çox, mümkün olan bütün; 3. son

all pronoun / əvəzlik hamısı, bütün
all adverb / zərf büsbütün, bütövlüklə, tamamilə, təmiz
almond noun / isim bot. / bot. badam
alone adjective / sifət tək, yalqız, tənha
also adverb / zərf həmçinin, eləcə
always adverb / zərf həmişə
Amman proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Əmman
amusement noun / isim əyləncə, şənlik
and conjunction / bağlayıcı 1. təəccüb ifadə edir bəs

2. ziddiyyət ifadə edir lakin, amma,

Andorra proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Andorra
angel‎ noun / isim mələk
angry adjective / sifət hirsli
animal noun / isim heyvan
Ankara (il) proper noun / xüsusi isim geog.il / coğr. il Ankara (il)
Ankara proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Ankara
another pronoun / əvəzlik başqa, ayrı
answer noun / isim cavab
answer verb / fel cavab vermək
ant noun / isim zool. / zool. qarışqa
anthem noun / isim himn
Apia proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Apia
apologize verb / fel üzr istəmək
applause noun / isim alqış
apple noun / isim bot. / bot. alma
apricot noun / isim bot. / bot. ərik
April proper noun / isim month / ay aprel
Arabian Sea proper noun / xüsusi isim geogr. sea / coğr. dəniz Ərəbistan dənizi
area noun / isim sahə, ərazi
Argentina proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Argentina
army noun / isim ordu
arrest verb / fel həbs etmək
article noun / isim məqalə
Ashgabat Fayl:Ashgabat collage.jpg proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Aşqabad
Azerbaijan proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Azərbaycan
butterfly noun / isim zool. / zool. kəpənək
camel noun / isim zool. / zool. dəvə
elephant noun / isim zool. / zool. fil
hedgehog noun / isim zool. / zool. kirpi
lake noun / isim geogr. / coğr. göl
pear noun / isim bot. / bot. armud
sea noun / isim geogr. / coğr. dəniz
see verb / fel görmək
sparrow noun / isim zool. / zool. sərçə
talk noun / isim söhbət
tiger noun / isim zool. / zool. pələng
United States of America proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları
wolf noun / isim zool./ zool. canavar

Ponorama


 

Regionları

İngilis dili

Böyük Britaniya kateqoriyaları

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Kateqoriyalar

Rusiya kateqoriyaları

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Riyaziyyat (İngilis dili)) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Fizika (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Kimya (İngilis dili)) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
İnformatika (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Geologiya (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Meteorologiya (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.

Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Etnologiya (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Hüquq (İngilis dili)) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Tarix (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Hərb (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Fəlsəfə (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Tibb (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Musiqi (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Rəssamlıq (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Bütün alt kateqoriyalar üçün "+" klikləyin:
Məişət (İngilis dili) adlı kateqoriya tapılmadı.

Türk dili

Rus dili

Azərbaycan dili

Gürcü dili

Koreya dili

Fransız dili

İspan dili

İtalyan dili

Alman dili

Yunan dili

Çin dili

Ərəb dili

Portuqal dili

Urdu dili