Şablon:Portal:Böyük Britaniya/İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
İngilis dili şəkil nitq hissələri kateqoriya Azərbaycan dili
Allah Allah
abide verb / fel 1. qalmaq, yaşamaq, olmaq;

2. gözləmək; 3. tab gətirmək, dözmək; 4. qatlaşmaq

ability noun / isim qabiliyyət, bacarıq
able adjective / sifət qabiliyyətli, istedadlı, bacarıqlı
abolish verb / fel ləğv etmək
about adverb / zərf yanında, haqqında
above adverb / zərf üstündə, üzərində
abroad adverb / zərf xaricdə
Abu Dhabi (emirate) Map of Abu Dhabi blank.svg proper noun / xüsusi isim geog. emirate. UAE / coğr. əmirlik BƏƏ Əbu-Dabi (əmirlik)
Abu Dhabi Abu Dhabi Corniche Mall.jpg proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Əbu-Dabi
accept verb / fel qəbul etmək, razılaşmaq
acquire verb / fel 1. qazanmaq, əldə etmək, nail olmaq, çatmaq;

2. almaq

across preposition / şəkilçi arasında, üstündən, içərisindən, -ya, -yə (təsirlik hal)
across adjective / sifət köndələn, köndələninə, eninə
across adverb / zərf üst-üstə, çal-çarpaz, o taya, o tayda
active noun / isim fəal, aktiv
activities noun / isim fəaliyyət
ad noun / isim bizim era
add noun / isim əlavə etmək, üstünə gəlmək; toplamaq (riyaziyyat)
adjective noun / isim grammar / qrammatika sifət
adventure noun / isim macəra, sərgüzəşt
adverb noun / isim grammar / qrammatika zərf
advice noun / isim məsləhət, tövsiyə
advise verb / fel məsləhət vermək, məsləhətləşmək
adviser noun / isim məsləhətçi, müşavir
affect verb / fel təsir etmək
Afghanistan Afghanistan (orthographic projection).svg proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Əfqanıstan
again adverb / zərf yenidən, bir daha
ahead adverb / zərf irəli
air noun / isim hava
Alabama (state) Map of USA AL.svg proper noun / xüsusi isim geogr. U.S. State / coğr. ABŞ-da ştat Alabama (ştat)
Alabama MobileAlabamaCoosa3.png proper noun / xüsusi isim geogr. river / coğr. çay Alabama
Alabama proper noun /isim language / dil alabama dili
Alabama proper noun / isim tribe / qəbilə alabama qəbiləsi
Alaska Map of USA AK full.png proper noun / xüsusi isim geogr. U.S. State / coğr. ABŞ-da ştat Alyaska
Albania LocationAlbania.svg proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Albaniya
alien noun / isim 1. əcnəbi;

2. yadplanetli

alike adjective / sifət eyni, oxşar, bənzər
alive adjective / sifət canlı
all noun / isim məcmu, cümlə
all adjective / sifət 1. bütün, tam, istənilən, hər cür;

2. ən böyük, ən çox, mümkün olan bütün; 3. son

all pronoun / əvəzlik hamısı, bütün
all adverb / zərf büsbütün, bütövlüklə, tamamilə, təmiz
almond Unripe almond on tree.jpg noun / isim bot. / bot. badam
alone adjective / sifət tək, yalqız, tənha
also adverb / zərf həmçinin, eləcə
always adverb / zərf həmişə
Amman AMMAN 2.jpg proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Əmman
amusement noun / isim əyləncə, şənlik
and conjunction / bağlayıcı 1. təəccüb ifadə edir bəs

2. ziddiyyət ifadə edir lakin, amma,

Andorra Andorra - Location Map (2013) - AND - UNOCHA.svg proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Andorra
angel‎ noun / isim mələk
angry adjective / sifət hirsli
animal noun / isim heyvan
Ankara (il) Latrans-Turkey location Ankara.svg proper noun / xüsusi isim geog.il / coğr. il Ankara (il)
Ankara Metropolis of Ankara.png proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Ankara
another pronoun / əvəzlik başqa, ayrı
answer noun / isim cavab
answer verb / fel cavab vermək
ant Meat eater ant feeding on honey.jpg noun / isim zool. / zool. qarışqa
anthem noun / isim himn
Apia Samoa - Apia Harbour at dawn.jpg proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Apia
apologize verb / fel üzr istəmək
applause Arabic arts festival applause.jpg noun / isim alqış
apple Fuji apple.jpg noun / isim bot. / bot. alma
apricot Apricots.jpg noun / isim bot. / bot. ərik
April proper noun / isim month / ay aprel
Arabian Sea Arabian Sea map.png proper noun / xüsusi isim geogr. sea / coğr. dəniz Ərəbistan dənizi
area noun / isim sahə, ərazi
Argentina Argentina (orthographic projection).svg proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Argentina
army noun / isim ordu
arrest verb / fel həbs etmək
article noun / isim məqalə
Ashgabat Fayl:Ashgabat collage.jpg proper noun / xüsusi isim geog.capital / coğr. paytaxt Aşqabad
Azerbaijan Azerbaijan (orthographic projection).png proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Azərbaycan
butterfly Charaxes brutus natalensis.jpg noun / isim zool. / zool. kəpənək
camel 07. Camel Profile, near Silverton, NSW, 07.07.2007.jpg noun / isim zool. / zool. dəvə
elephant African Bush Elephant Mikumi cropped.jpg noun / isim zool. / zool. fil
hedgehog Erinaceus europaeus (Marek Szczepanek).jpg noun / isim zool. / zool. kirpi
lake Geygol.jpg noun / isim geogr. / coğr. göl
pear Pears.jpg noun / isim bot. / bot. armud
sea Sea-chile.jpg noun / isim geogr. / coğr. dəniz
see verb / fel görmək
sparrow Passer domesticus3.jpg noun / isim zool. / zool. sərçə
talk US Navy 060515-N-4097B-015 Oriskany is towed to sea from Naval Air Station Pensacola.jpg noun / isim söhbət
tiger Sumatratiger-004.jpg noun / isim zool. / zool. pələng
United States of America United States (orthographic projection).svg proper noun / xüsusi isim geogr. country / coğr. ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları
wolf Canis lupus portrait.jpg noun / isim zool./ zool. canavar